za 14 december
16:20 ESDO 1-Huizen 1
16:10 Fiducia 3-Huizen 2
15:50 Huizen 3-Sparta (N) 6
19:20 Furore A1-Huizen A1
17:20 MIA A2-Huizen A2
14:05 Synergo B2-Huizen B1
14:50 Huizen C2-Exakwa C4
13:50 Huizen D1-Fiducia D1
12:50 Huizen D2-Sparta (N) D5
11:55 Huizen E1-Victum E2
11:00 Huizen E2-De Vinken E1
11:55 Huizen F1-De Meeuwen F1
11:00 Huizen F2-DWS F1