za 7 december
Huizen 1-Luno 1
14-15
Huizen 2-Luno 2 10-17
Huizen A1-Sporting West A1 11-16
Huizen A2-Viking A1 8-6
Huizen B1-SDO BlijWerkt B1 4-9
Fortissimo C2-Huizen C1 2-4
MIA C4-Huizen C2 5-2
Koveni D1-Huizen D1 6-8
ODIK D4-Huizen D2 4-11
SKF E3-Huizen E1 18-9
OVVO De Kroon E3-Huizen E2 14-1
DVO/Accountor F2-Huizen F1 2-10
De Meeuwen F3-Huizen F2 19-1