SponsorKliks, gratis sponsoren! 

Adres en contact

Kantine (veld en sporthal De Meent)
Bovenweg 5

1276 XZ Huizen
Telefoon : 035-5265876

Secretariaat:
secretariaat@kvhuizen.nl
Telefoon: 06-45554897
Wedstrijdsecretariaat:
wedstrijdsecretariaatjeugd@kvhuizen.nl
wedstrijdsecretariaatsenioren@kvhuizen.nl

Programma

24 februari
10:40
Sparta (N)/Djops D1 - Huizen D1

Uitslagen

Kalender

De geschiedenis van Korfbalvereniging Huizen

Opgericht: 26 juni 1946


De Oprichting

Op 31 mei 1946 werd op de ledenvergadering van de voetbalvereniging te Huizen besloten tot de oprichting van een Korfbalafdeling. Dit vond plaats op initiatief van toenmalige voorzitter, E. van Eijsden, van de voetbalvereniging te Huizen. Hij vond dat er naast het voetbal ook een korfbalafdeling moest komen. Na enige discussie werd het voorstel aanvaard in de ledenvergadering van de voetbalvereniging. Na dit besluit werd een tweemanschap, bestaande uit de heren Van Eijsden en De Boer aan het werk gezet. Zij plaatsen o.a. een oproep via de plaatselijke pers om lid te worden van de nieuwe korfbalafdeling. Men kon zich aanmelden bij Hotel Promenade aan de Lindenlaan. Volgens de overleving moeten de mensen in rijen hebben gestaan om zich op te geven. Opvallend was wel dat de vrouwen veruit in de meerderheid waren.
Het was dus een geslaagde start voor de korfbalvereniging in Huizen, die op 26 juni 1946 officieel het levenslicht zag. De naam van de voetbalvereniging veranderde hierdoor in Voetbal-en Korfbalvereniging Huizen. Toen de inschrijfperiode was afgesloten, gaf men de teams op aan de bond. (G.U.K.B.) Dit waren zeggen en schrijven 3 teams. Of het daadwerkelijk ook 3 maal 6 dames en heren waren wordt betwijfeld, aangezien er bij de omliggende verenigingen is geïnformeerd of daar misschien een herenoverschot bestond. Er waren nog wat strubbelingen over het feit dat de teams bestonden uit heren én dames. Want: " Dames in de korfbalsport zijn meestal wat passiever dan de heren. Daardoor gaat dan ook veel van de aantrekkelijkheid van het spel verloren. U zult er tenminste op den duur geen leden aan overhouden (van de dames kant bekeken)" aldus de reactie op de gemengde sport. De heer Aufdemkampe wordt de eerste vertegenwoordiger korfbal in het bestuur van de vereniging.


De eerste jaren


Uit de eerste rapportage d.d. 31 december 1946 bleek dat de 3 teams van de vereniging het niet al te slecht deden. De ploegen waren ingedeeld bij o.a. SSVU, DOMA, Terre Neuve, DSO en natuurlijk de overbekende ploegen als Altius, Excelsior, Soesterkwartier, RDZ en Vogels. Het seizoen van '49-'50 werd afgesloten met een kampioenschap van het eerste team. Het eerste kampioenschap voor de jonge vereniging, na er twee jaar net naast te hebben gegrepen.
Maar ondanks de goede prestaties was het ledental niet iets om over naar huis te schrijven. Vooral het ontbreken van de jeugd was zorgwekkend. Het ledental is in die jaren een probleem gebleven. In 1957 werden er 2 senioren- en 1 aspirantenteam ingeschreven. De aspiranten werden toen wel kampioen. Twee jaar later moest er zelf 1 seniorenteam minder worden ingeschreven. Doch gaandeweg het seizoen trok het ledental weer wat aan.
Het vervoer was in die tijd ook niet echt goed geregeld. Men moest met het openbaar vervoer, voor zover dat mogelijk was, naar de uitwedstrijden. Soms was er een vrachtwagen ter beschikking. "Niet erg comfortabel, maar wel heel gezellig" aldus Erri van Tilburg.
In de jaren 60 ging het beter wat de leden betreft. In '63 waren dat er 49, in '64 44 en in '65 zat men al op 88 leden. Het vervoer was nog steeds een probleem, maar er werd steeds meer naar de fiets gegrepen. Niet allen naar Hilversum en Bussum, maar ook naar Zeist en Maartensdijk.
Op 11 juni werd een van de eerste schoolkorfbaltoernooien gehouden. Hier kwamen 47 twaalftallen op af. Dat betekende zo'n slordige 480 spelers!! Het werd toen georganiseerd door o.a. Klaas Bunschoten.
Het ledental bleef in de jaren 60 heen en weer schommelen. aan het einde van 1969 telde de korfbalvereniging Huizen 100 leden.
Ook de eerste uitgave van "De Korf" in 1965 is het vermelden waard. Opvallend is dat er toen een sanctie stond op het niet schrijven van wedstrijdverslagen.


Eerste jubileum en de jaren 70


Kampioensploeg uit de jaren 70In 1971 bestond de (toen nog steeds) Afdeling Korfbal 25 jaar. Huizen begon met zo'n 45 leden en heeft 25 jaar later 112 leden. Ook zijn er goede resultaten behaald door het eerste team. Ze hebben zich omhoog gespeeld naar de eerste klasse van afdeling midden Nederland. De voorzitter, de heer Aufdemkampe, vertelde dat de afdeling zijn ups en downs heeft gehad, maar dat er veel animo voor de sport is. Deze is o.a. toegenomen door de schoolkorfbaltoernooien. Dit heeft overigens er in geresulteerd dat de jeugdafdeling, ook in de jaren na het jubileum, aanzienlijk is toegenomen. Op de receptie ter ere van het jubileum zijn veel vertegenwoordigers (o.a. van de K.N.K.B., de afdeling Midden-Nederland en enkele verenigingen). Een winpel voor aan de vlag is het geschenk van de K.N.K.B. Na de receptie wordt een broodmaaltijd met de korfballers gehouden, 's avonds volgt een feestavond. Voor de jeugd wordt er in de jubileumweek een sportmiddag met aansluitend een pannenkoekenfuif gehouden.
In 1974 bouwde de gemeente Huizen het Huizer sportcomplex "De Bun". Deze werd op 1 augustus door de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, mr. H.W. Doorn feestelijk geopend. Ook de korfbalafdeling wordt bespeler van het nieuwe sportcentrum.
Op 22 december 1975 wordt de Korfbalvereniging Huizen officieel goedgekeurd per Koninklijke goedkeuring dd. 1 december 1975, nr. 40 zonder op- of aanmerkingen. De korfbalvereniging is nu officieel een eigen vereniging zonder banden met de voetbalvereniging.


De jaren tachtig


In deze jaren kreeg de KVH een stuk grond van de gemeente wat ze voor een mooie prijs mochten huren. Daarnaast stond B&W van Huizen garant voor de lening die men nodig had om een eigen clubgebouw neer te zetten. In 1983 werd met de bouw aangevangen. Alles werd door de (ongeveer 225) leden zelf gedaan. Van alle kanten werden er acties gehouden om zo geld in te zamelen voor het gebouw. Met als uitschieter de toen gehouden rommelmarkt. Hier werd nog lang over nagepraat.
Uiteindelijk werd, na ontzettend veel inspanning van een betrekkelijk klein aantal "verenigingsdieren", het clubgebouw in gebruik genomen. Na jaren gast te zijn geweest op het terrein van de voetbalvereniging Huizen, en een tijdelijk onderkomen in De Bun, heeft de K.V.H zijn eigen stekkie. Dit alles vond plaats in 1985. In dat jaar werd Theo Vijfhuize de nieuwe voorzitter.
Een ander feit uit begin jaren 80 was het bezoek dat een netball-team uit Londen een bezoek bracht aan de K.V.H. om het seizoen 1979-1980 af te sluiten. Er werden demonstraties Netball en korfbal gespeeld. In 1986 werd het 40-jarig bestaan gevierd met een receptie voor genodigden. Een jaar later ontstond de discussie over het wel of niet afschaffen van het middenvak. Er werd door de bond een enquête gehouden en bij de KVH waren 72% voor afschaffing, 21% tegen en 7% had geen voorkeur. Op 28 mei 1987 werd het middenvak definitief afgeschaft.
In 1989 levert de vereniging, in de persoon van Hans Eijsink, ondersteund door een groot aantal leden, een bijzondere prestatie. s' Werelds grootste tompouce werd toen bijgeschreven in het Guiness Book off Records. De tompouce was maar liefst 712,20 meter lang en wordt na afloop verkocht. De opbrengst gaat naar revalidatiecentrum de Trappenberg.


De jaren negentig en het tweede jubileum


Begin jaren negentig werd er een obligatieactie opgezet. Het geld was nodig voor een nieuwe lichtinstallatie. Er werden 4 extra lichtmasten aangeschaft van 10 meter hoog. Er konden KVH certificaten gekocht worden en deze werden over een perioden van 10 jaar zonder rente terugbetaald. Er werden uiteindelijk genoeg certificaten verkocht om met de werkzaamheden te beginnen.
Ook werd in 1991 het eerste Goois Zaal Kampioenschap door de K.V.H. georganiseerd op initiatief van Theo Vijfhuize. Deelnemende ploegen waren DOC, Altius, EKVA, de Corvers, Hilversum en Huizen. De finale ging tussen Altius en Huizen. De eerste winst was uiteindelijk voor Altius.
Het seizoen '93-'94 was een van de hoogtepunten van de KVH. Het eerste werd kampioen door een overwinning (10-8) op de laatste speeldag tegen medekoploper Hemur Enge. Hierdoor mocht Huizen spelen om het kampioenschap van Midden-Nederland. Er moest gewonnen worden van de winnaars uit de andere poules. Dit waren Spirit en Vogels. Beide wedstrijden werden gewonnen door Huizen en daardoor werden ze kampioen van midden-Nederland. Het gevolg hiervan was dat Huizen mee mocht doen aan het afdelingskampioenschap van Nederland. Huizen bood aardig tegenstand, maar kon niet echt uitblinken. Er werden drie wedstrijden gespeelt: één gewonnen, één gelijk en ook één verloren. Dit was helaas niet genoeg om een ronde verder te komen.
In 1996 werd het tweede grote jubileum gehouden. De korfbalvereniging Huizen bestond 50 jaar. Dit werd natuurlijk groots gevierd met twee feestavonden, een reünie en een korfbalwedstrijd in een veld in de vorm van het getal 50. Tevens werd een jubileumvlag ontvangen van de bond.


Start van de nieuwe eeuw, verhuizing en kunstgras


De nieuwe eeuw begon voor de korfbalvereniging met een verhuizing in het seizoen 2000-2001. Vanwege de sloop van sportcomplex "De Bun" moest de KVH verhuizen naar een nieuw onderkomen in het nieuwe sportcomplex "De Meent". Weliswaar niet zover weg, om precies te zijn aan de andere kant van het veld, maar wel een grote verandering. Van "eigenaar" naar "huurder" maar ook van losstaand clubgebouw naar een clubgebouw met een "eigen" hal. Dat seizoen werden onder leiding van Hans Eijsink zowel Huizen 1 als Huizen 2 kampioen van de zaalcompetitie, een goed begin in een nieuwe accommodatie.

Blik op het nieuwe kunstgrasveldIn 2005 volgde een tweede grote verandering voor de KV Huizen in de nieuwe eeuw. Na een periode met veel discussie met de gemeente Huizen werd besloten om een kunstgrasveld aan te leggen aan de Bovenweg. Maar vooral de plaats, waarop het veld zou worden aangelegd was onderwerp van veel discussie.
Het nieuwe sportveld zou bestaan uit één kunstgrasveld (met omheining), speciaal voor de korfbalclub. De rest van het veld zou opnieuw worden ingezaaid en bestaan uit 'gewoon' gras en openbaar toegankelijk worden. De bespelers van het sportveld, de korfbalvereniging en Het Erfgooierscollege vonden dat het kunstgras aan de kant van de Bovenweg moest komen, terwijl de omwonenden het veld liever aan de de kant van het Erfgooierscollge zagen. na veel discussie, waarbij de gemeenteraad koos voor de kant van de Bovenweg, maar de wethouder liever naar de omwonenden luisterde, werd uiteindelijk toch voor een kunstgrasveld aan de Bovenweg gekozen. April 2005 werd dan ook begonnen met de aanleg van het veld dat in mei 2005 klaar was, waardoor de KV Huizen vanaf 2005 op een gloednieuw kunstgrasveld kwam te spelen. Op 27 augustus 2005 werd het veld officieel geopend door wethouder Jaap Kos, waarna er meteen topkorfbal te zien was in Huizen met wedstrijden tussen de hoofdklassers Blauw-Wit (Amsterdam) en Dalto/Human Network (Driebergen).
Het seizoen 2004/2005 kenden bovendien ook veel sportief succes met de promotie van Huizen 1 naar de derde klasse, zowel in de zaal als op het veld. Bovendien promoveerden ook Huizen 2 op het veld naar de reserve derde klasse. Trainster/coach Paulien de Vries was verantwoordelijk voor dit succes.

In 2006 werd het volgende jubileum gevierd: het 60-jarige jubileum. Op zaterdag 24 juni werd dit feest gecombineerd met de opening van de nieuwbouw van de kantine in De Meent. Deze verbouwing was nodig geworden na de grote groei van de verenging de afgelopen jaren.


De jaren tien


Het nieuwe decenium begon zeer succesvol voor de KV Huizen. Onder leiding van trainer Jan de Haard promoveerde het vlaggenschip in de zaal naar de tweede klasse.
In 2011 werd wederom een jubileum gevierd. Het 65-jarig bestaan van de vereniging ging niet ongemerkt voorbij. Onder andere een wedstrijd tussen het huidge eerste team en een team van eerste spelers uit het verleden, stond op het feestprogramma.


<BRON: 50 Jaar KVH en aanvullingen>